Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Rate Reduction
05.02.2014
Due to reduction of the ECB rate, the interest rate of Credicom Consumer Finanace credit cards declined by 0.50%