Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Procedure for resolving loans in arrears
12.01.2015
For the procedure for resolving loans in arrears please refer to the greek version.