Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Certificates for 2016 payments
23.03.2017

For the procedure of receiving certificate for payments of 2016 please refer to the greek version.