Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Bρίσκομαι σε δύσκολη οικονομική κατάσταση...

 

  • Συνεργαστείτε με την Τράπεζά σας. Οι Τράπεζες συνεργάζονται με όσους πραγματικά επιθυμούν να εξοφλήσουν το χρέος τους. Αν δεν έχετε τη δυνατότητα να εξοφλήσετε τις υποχρεώσεις σας, επικοινωνήστε με τις τράπεζες που συνεργάζεστε. Ίσως μπορέσετε να καταλήξετε σε κάποιο διακανονισμό μαζί τους. Εξηγήστε τους το πρόβλημά σας. Αναφέρετε οτιδήποτε θετικό, όπως επιδόματα που θα αρχίσουν να σας καταβάλλονται σύντομα ή μια νέα δουλειά που πρόκειται να ξεκινήσετε. Πληροφορήστε τους ότι έχετε ήδη προβεί σε ενέργειες για να μειώσετε τα έξοδά σας.
     
  • Επιμήκυνση υπάρχοντος δανείου: Μπορείτε να μειώσετε το ύψος τής μηνιαίας σας δόσης επιμηκύνοντας τη διάρκεια του δανείου σας. Οι χαμηλότερες δόσεις μπορούν να σας βοηθήσουν να ανταπεξέλθετε πιο εύκολα στις μηνιαίες σας πληρωμές.