Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Πώς να ελέγχω τα οικονομικά μου;
Αν το εισόδημά σας δεν καλύπτει τα έξοδά σας, πρέπει να βρείτε τρόπο να αυξήσετε το εισόδημά σας ή να μειώσετε τα έξοδά σας. Πρέπει να προβείτε σε κάποιες ουσιαστικές περικοπές που θα σας επιτρέψουν να πληρώνετε τους λογαριασμούς σας.

Πρώτον, φροντίστε να καλύψετε τους λογαριασμούς πρώτης ανάγκης  που πρέπει να εξοφλήσετε (ενοίκιο, νερό, ηλεκτρικό, δόσεις δανείων) καθώς και να έχετε χρήματα για βασικές ανάγκες (τρόφιμα, ένδυση, ασφάλιση). Μετά, επικεντρωθείτε στα μη αναγκαία, σε τομείς όπου θα είναι σχετικά ανώδυνο να προβείτε σε περικοπές.