Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Μείωση Επιτοκίου
05.02.2014
Λόγω μείωσης του επιτοκίου της ΕΚΤ, το επιτόκιο των καρτών της Credicom Consumer Finance μειώθηκε κατά 0,50%.