Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ)
12.01.2015

Αγαπητοί Πελάτες,

Τα συννημένα έντυπα απευθυνόνται στους πελάτες της Credicom Consumer Finance, που επιθυμούν να ακολουθήσουν την Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ).  Περιγράφονται συνοπτικά τα βασικά βήματα και στάδια της Δ.Ε.Κ., όπως αυτά ορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και οι ορισμοί του «Συνεργάσιμου Δανειολήπτη» και των «εύλογων δαπανών διαβίωσης», όπως αυτοί ορίζονται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.