Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Όροι Δανείου

Όροι Δανείου

 • Σταθερό επιτόκιο 11,5%* πλέον εισφοράς 0,6% Ν.128/75, ήτοι 12,1% ετησίως
 • Ποσό χρηματοδότησης από 1.000€ έως 7.000€
 • Από 0% προκαταβολή
 • Διάρκεια χρηματοδότησης έως και 72 μήνες (ανάλογα με το ποσό του δανείου)
 • Σταθερή μηνιαία δόση
 • Ευελιξία στη διάρκεια αποπληρωμής ανάλογα με το ύψος του δανείου
 • Έξοδα δανείου 120€ (εφάπαξ στην 1η δόση)
*Ενδεικτικό Παράδειγμα

Για ποσό δανείου 2.000€
 • Σταθερό επιτόκιο: 11,5% (πλέον της εισφοράς του Ν.128/75 0,6%,ήτοι 12,10%)
 • Έξοδα έγκρισης χρηματοδότησης: 120€ (αποδίδονται εφάπαξ στην 1η δόση)
 • Συνολικό ποσό πίστωσης: 2.120€
 • Σ.Ε.Π.Π.Ε. (Συνολική Ετήσια Ποσοστιαία Πραγματική Επιβάρυνση): 19,94%
 • Διάρκεια δανείου: 24 μήνες
 • Συνολικό ποσό πληρωτέο από τον αγοραστή: 2.381.76€
 • Ποσό μηνιαίας δόσης: 94.24€