Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Διαδικασία εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέσω Προγράμματος «Credicom Ηλιακή Ενέργεια»
 
Βήμα 1: Επισκέπτεστε τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας PLASIS Ενεργειακή - HeliosRes - Green Solutions - Ράδιο Μακράκης - Leroy Merlin - για να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα
 
Βήμα 2: Κλείνετε ραντεβού για αυτοψία του χώρου εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού Συστήματος
 
Βήμα 3: Αποδέχεστε την προσφορά προμήθειας και εγκατάστασης και προσκομίζετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταχώρηση της αίτησης

Βήμα 4
: Η τράπεζα αξιολογεί την αίτηση και σας ενημερώνει για την απόφαση

Βήμα 5
: Εφόσον υπάρχει εγκριτική απόφαση έρχεστε στο κατάστημα για να υπογράψετε τη σύμβαση δανείου

Βήμα 6
: Ο συνεργάτης προχωράει στην εγκατάσταση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος και στην διενέργεια ελέγχου από τη ΔΕΗ

Βήμα 7
: Η εκταμίευση του δανείου γίνεται με την παραλαβή του έργου και έκδοση του τιμολογίου καθώς και κατόπιν προσκόμισης αντιγράφου της αίτησης ενεργοποίησης σύνδεσης στο δίκτυο
 

Ενδεικτικό παράδειγμα κόστους εγκατάστασης και ετήσιου εισοδήματος
για παραγόμενη ετήσια ενέργεια κατά μέσο όρο 1350kWh/ 1 KW και κόστος εγκατάστασης 4300€/ 1 KW:
 
 

Συνολική Ισχύς

Φ/Β σε kW

Ενδεικτικό Κόστος

Εγκατάστασης σε €

Ετήσιο Εισόδημα σε €

Προ συμψηφισμού και

Αποπληρωμής δανείου

4

17.200

2.970

5

21.500

3.713

6

25.800

4.455

7

30.100

5.198

8

34.400

5.940

9

38.700

6.689

10

43.000

7.425


 
Τα αναφερόμενα στο παρόν αποτελούν εκτιμήσεις βασισμένες στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τις καιρικές συνθήκες και σε δεδομένα της υφιστάμενης τεχνολογίας στον κλάδο των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων. Οι εκτιμήσεις αυτές καθώς και οι πραγματικές αποδόσεις του κάθε συστήματος ενδέχεται να διαφέρουν ανά περίπτωση.
 
 
*ΚΥΑ Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις (ΦΕΚ 1079/Β/04.06.2009),
 ΚΥΑ Συμπλήρωση Ειδικού Προγράμματος (ΦΕΚ 1557/Β/22.10.2010).