Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Οικιακός Εξοπλισμός - Ασφαλιστικά Προγράμματα

Εξαιτίας των αυξανόμενων κινδύνων που όλοι αντιμετωπίζουμε, σας προτείνουμε να συνδυάσετε τη χρηματοδότησή σας με διάφορες ασφαλιστικές καλύψεις.

Τα ασφαλιστικά προγράμματα προσφέρονται μέσω της θυγατρικής μας εταιρείας Emporiki Credicom Insurance Brokers, σε συνεργασία με αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες.

Ασφάλεια Δανείου και Δόσεων