Οικιακός Εξοπλισμός - Χαρακτηριστικά Προιόντος
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας αναπτύσσονται πάντοτε με γνώμονα τις ανάγκες σας και σας παρέχουν τις εξής επιλογές:
  • Ύψος χρηματοδότησης έως και το 100% της αξίας των αγορών
  • Προκαταβολή από 0%
  • Εξόφληση έως και 60 μήνες
  • Δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω πιστωτικής κάρτας
  • Ανταγωνιστικό επιτόκιο σταθερό ή κυμαινόμενο
  • Έντοκα και Άτοκα προγράμματα χρηματοδότησης
  • Αυτόματη πληρωμή δόσεων από καταθετικό λογαριασμό
  • Δυνατότητα επιλογής ανισόποσων δόσεων
  • Δυνατότητα ολικής ή μερικής αποπληρωμής