Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Οικιακός Εξοπλισμός - Πλεονεκτήματα Προϊόντος
Επιλέγοντας εμάς για τη χρηματοδότηση του οικιακού σας εξοπλισμού απολαμβάνετε τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

1) Ανταγωνιστικό Επιτόκιο

2) Απλές και σύντομες διαδικασίες
  • Επιλέγετε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν σε μια από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
  • Ορίζετε το ποσό του δανείου και τον αριθμό των δόσεων
  • Έχετε γρήγορη έγκριση στο σημείο πώλησης και άμεση διεκπεραίωση του δανείου σας
3) Ελάχιστα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης
  • Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο
  • Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας ή δήλωση εισοδήματος (Σε ορισμένες περιπτώσεις, βάσει της πολιτικής του εκάστοτε συνεργάτη, για ποσά μικρότερα από €1.000 ή €1.500 απαιτείται μόνο η Αστυνομική Ταυτότητα, χωρίς την προσκόμιση εκκαθαριστικού σημειώματος)
  • Βεβαίωση μισθοδοσίας τελευταίου μήνα (για ποσό χρηματοδότησης ανώτερο των 1.500 €)