Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Αυτοκίνηση - Ασφαλιστικά Προγράμματα

Εξαιτίας των αυξανόμενων κινδύνων που όλοι αντιμετωπίζουμε, η Credicom Consumer Finance σας προτείνει να συνδυάσετε τη χρηματοδότησή σας με διάφορες ασφαλιστικές καλύψεις.

Τα ασφαλιστικά προγράμματα προσφέρονται μέσω της θυγατρικής εταιρείας Emporiki Credicom Insurance Brokers, σε συνεργασία με αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες.

Ασφάλεια Δανείου και Δόσεων
 
Aσφάλεια Οχήματος