Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Αυτοκίνηση - Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Credicom Consumer Finance,  αναπτύσσονται πάντοτε με γνώμονα τις ανάγκες σας και σας παρέχουν τις εξής επιλογές:
  • Ύψος χρηματοδότησης έως και το 100% της αξίας του αυτοκινήτου / μοτοσικλέτας
  • Προκαταβολή από 0%
  • Εξόφληση έως και 84 μήνες
  • Δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω πιστωτικής κάρτας
  • Ανταγωνιστικό επιτόκιο σταθερό ή κυμαινόμενο
  • Έντοκα και Άτοκα προγράμματα χρηματοδότησης
  • Αυτόματη πληρωμή δόσεων από καταθετικό λογαριασμό
  • Δυνατότητα επιλογής ανισόποσων δόσεων ή balloon
  • Δυνατότητα ολικής ή μερικής αποπληρωμής
  • Προγράμματα Πιστότητας