Ανακαλύψτε τον κόσμο της Credicom Consumer Finance
Ο Όμιλος της Credicom Consumer Finance είναι ένας δυναμικός οργανισμός, ευέλικτος, με προσανατολισμό στην πλήρη και συνεχή εξυπηρέτηση τόσο του πελάτη όσο και του συνεργάτη. Δραστηριοποιείται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και σε μία απαιτητική αγορά, με ισχυρό ανταγωνισμό. Σε αυτές τις συνθήκες η Credicom Consumer Finance προσαρμόζεται με ταχύτητα στις ανάγκες της αγοράς, προσφέροντας ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις.
 
Ο όμιλος της Credicom Consumer Finance απασχολεί σήμερα περισσότερα από 250 στελέχη,  που αποτελούν  τον πυρήνα για την επιτυχία και τη διατήρηση της ανοδικής πορείας του οργανισμού. Η ηγετική θέση που κατέκτησε σε λίγα μόλις χρόνια παρουσίας στο χώρο της καταναλωτικής πίστης και του αυτοκινήτου δε θα ήταν εφικτή χωρίς τη γνώση, τη συνεχή προσπάθεια και τη δέσμευση των ανθρώπων της. Ο Όμιλος διαθέτει έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο υποστηρίζει με συνέπεια και επαγγελματισμό όλες τις προσπάθειες, συμβάλλοντας καθοριστικά στην υλοποίηση του οράματος, των αξιών και των στρατηγικών στόχων.
 
Η ανάπτυξη των ανθρώπων μας και η διασφάλιση ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητά μας. Στα πλαίσια αυτά, βασικός στόχος μας είναι η εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών εναρμονισμένων με την κουλτούρα και τη στρατηγική του Ομίλου, οι οποίες βελτιώνουν συνεχώς ποιοτικά και ποσοτικά την επένδυση στον παράγοντα «ανθρώπινο δυναμικό».