Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Credicom απαρτίζεται από καταξιωμένα στελέχη της Ελληνικής και Διεθνούς Τραπεζικής Αγοράς, με σημαντική προϋπηρεσία και αξιόλογα αποτελέσματα. 
 

  • Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος: Matthew Dewitt HANSEN 
  • Διευθύνουσα Σύμβουλος (CEO), Εκτελεστικό Μέλος: Αναστασία ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
  • Γενικός Διευθυντής Λειτουργικών Υπηρεσιών (COO), Εκτελεστικό Μέλος: Αναστάσιος ΚΑΡΚΑΖΗΣ
  • Μη Εκτελεστικό Μέλος: David Ira SCHAMIS 
  • Μη Εκτελεστικό Μέλος: Timothy James KACANI 
  • Μη Εκτελεστικό Μέλος: John Sims SAWYER 
  • Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος: Corrado PASSERA
  • Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος: Μιχαήλ ΚΑΤΟΥΝΑΣ
 
Διορισμός των υπευθύνων προσώπων ενώπιον της Τράπεζας της Ελλάδος για τον καθορισμό του προσανατολισμού των δραστηριοτήτων της Τράπεζας:

Αναστασία ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥΔιευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Αναστάσιος ΚΑΡΚΑΖΗΣΓενικός Διευθυντής Λειτουργικών Υπηρεσιών, Εκτελεστικό Μέλος