Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Προσοχή στον Πιστωτικό Κίνδυνο
02.04.2008

 Προσοχή στον Πιστωτικό Κίνδυνο

Ραγδαίες αλλαγές συντελούνται στο τραπεζικό τοπίο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη με αποτέλεσμα
τα επόμενα 2-3 χρόνια η κατάσταση να είναι αγνώριστη. Οι τράπεζες, που είχαν συνηθίσει στα εξαιρετικά
μεγάλα περιθώρια κερδοφορίας, θα νιώθουν όλο και εντονότερη την πίεση του ανταγωνισμού ενώ θα πρέπει
να συνυπολογίσουν και τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙ, οπότε θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τις θέσεις
τους. Και φυσικά οι αλλαγές θα είναι προς όφελος του καταναλωτή. Τα παραπάνω αναφέρει μιλώντας στο
Capital.gr η κ. Ειρήνη Μαραγκουδάκη, διευθύνουσα σύμβουλος της Emporiki Credicom, της θυγατρικής του
ομίλου Emporiki που έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη της καταναλωτικής πίστης.
 
Πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη