Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Στηρίζουμε έμπρακτα τον Κλάδο Αυτοκινήτου
20.11.2009

O κος Κωνσταντίνος Καναβός καταθέτει τις απόψεις του για τις εξελίξεις στην αγορά αυτοκινήτου και τη δυναμική που αναπτύσσεται.

  • Κε Καναβέ, θα ήθελα την άποψή σας για την παρούσα κατάσταση της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου;

Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση έχει αναμφίβολα επηρεάσει συνολικά την εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση την αγορά νέου και μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Ενδεικτικό άλλωστε είναι ότι, στο διάστημα Ιανουάριος - Οκτώβριος οι νέες ταξινομήσεις μειώθηκαν κατά ~21,6% σε σχέση με πέρυσι, ενώ παράλληλα πολλές εταιρείες του κλάδου αντιμετώπισαν σημαντικά οικονομικά προβλήματα ή ακόμα σταμάτησαν τη λειτουργία τους. Η αγορά λοιπόν, καθότι ήδη σε μεγάλο βαθμό κορεσμένη, είναι εξαιρετικά ευμετάβλητη και βρίσκεται σε φάση αναδιάρθρωσης, τόσο σε επίπεδο εισαγωγέων, όσο και εμπόρων, οπότε εκτιμούμε ότι οι διάφορες επιχειρηματικές ζυμώσεις θα μεταβάλλουν το σημερινό χάρτη.
 

  • Πως κρίνεται η επίδραση των κυβερνητικών παρεμβάσεων;

Στο γενικότερο δυσμενές κλίμα, η μείωση των τελών ταξινόμησης κατά 50% σε συνδυασμό με τις έντονες προωθητικές ενέργειες των εταιρειών τόνωσαν την αγορά καινούργιου αυτοκινήτου, αλλά έπληξαν σημαντικά την αγορά μεταχειρισμένου. Με τη λήξη του μέτρου, η αγορά στήριξε τις ελπίδες της στην απόσυρση, προσδοκώντας να αντισταθμίσει την κακή επίδοση του τελευταίου χρόνου και να εξισορροπήσει έτσι τις σημαντικές απώλειες που σημειώθηκαν. Δυστυχώς, η κατάργησή της «πάγωσε» τους επαγγελματίες του χώρου, οι οποίοι πλέον προσανατολίζονται σε εναλλακτικές λύσεις. Παράλληλα, με βάση τα νέα τέλη κυκλοφορίας, εκτιμούμε τη σταδιακή στροφή του καταναλωτή σε αυτοκίνητα χαμηλότερου κυβισμού. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο να υπάρξει συγκεκριμένη στρατηγική και μέτρα στήριξης της αγοράς, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των εμπλεκομένων φορέων, ιδιαίτερα μάλιστα ενόψει του 2010.
 

  • Η Εμπορική Credicom πως ανταποκρίθηκε στην κρίση της αγοράς;

Η Τράπεζά μας από την έναρξη της λειτουργίας της στήριξε έμπρακτα τον κλάδο αυτοκινήτου, ο οποίος μας εμπιστεύτηκε, μας τίμησε με τη συνεργασία του και μας καθιέρωσε ως ηγετικό και αξιόπιστο συνεργάτη. Όντας εστιασμένοι στην αγορά αυτοκινήτου, αντιληφθήκαμε έγκαιρα την κρίση και τις συνέπειές της και αντιδράσαμε άμεσα, υιοθετώντας μια δημιουργική προσέγγιση. Δηλαδή, αξιοποιήσαμε στο έπακρο την τεχνογνωσία μας και διαχειριστήκαμε αποδοτικά το ρίσκο, γεγονός το οποίο μας έδωσε τη δυνατότητα να σταθούμε δίπλα στους συνεργάτες μας, καλύπτοντας τόσο τις επιχειρηματικές τους ανάγκες, όσο επίσης και τις χρηματοδοτικές ανάγκες των πελατών τους. Άλλωστε, φιλοδοξία μας ήταν και είναι να δίνουμε απαντήσεις στις διάφορες επιχειρηματικές προκλήσεις, σε συνεργασία πάντοτε με τις εταιρείες του κλάδου, και να βγαίνουμε πιο δυνατοί, με γνώμονα φυσικά το αμοιβαίο όφελος.
 

  • Η κρίση επιβράδυνε τους επιχειρηματικούς σας στόχους;

Σίγουρα, η κρίση δυσχεραίνει νομοτελειακά την επίτευξη των αρχικών στόχων και επιβραδύνει τους σχετικούς ρυθμούς. Παρόλα αυτά, όπως λέγεται, κάθε κρίση αποτελεί αφορμή για εσωτερική ανασυγκρότηση, διαδικασία για εξυγίανση του ευρύτερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και πηγή πολλαπλών ευκαιριών. Με το σκεπτικό αυτό, ανασυντάσσουμε την περίοδο αυτή τις δυνάμεις μας και με περισσότερη αυτοσυγκέντρωση κάνουμε τα επόμενα βήματά μας. Εστιάζουμε στις ευκαιρίες που δημιουργούνται, αναπτύσσοντας νέα προϊόντα και υπηρεσίες προσαρμοσμένα στις ανάγκες των συνεργατών και στη δεδομένη κατάσταση της αγοράς.
 

  • Άρα λοιπόν η αγορά αυτοκινήτου εξακολουθεί να αποτελεί για εσάς στρατηγικό άξονα ανάπτυξης;

Ακριβώς! Συνεχίζουμε σταθερά και δυναμικά την αναπτυξιακή μας πορεία, έχοντας ήδη υπερπηδήσει τα εμπόδια της κρίσης. Ως ηγέτες στο κομμάτι της χρηματοδότησης αυτοκινήτου, στηρίζουμε κάθε ενέργεια και κάθε προσπάθεια που τονώνει την αγορά, έχοντας ως κεντρικό μας σύνθημα «Προτεραιότητά μας… Εσείς!». Λέγοντας «Εσείς», αναφερόμαστε τόσο στους συνεργάτες - επιχειρηματίες, όσο και στον τελικό καταναλωτή, όπου με γρήγορες και απλές διαδικασίες, καθώς και ουσιαστική εξυπηρέτηση φροντίζουμε για τη διαρκή ικανοποίησή τους.
 

  • Ποια θεωρείτε ότι είναι τα χαρακτηριστικά που καθιέρωσαν την Εμπορική Credicom πρωταγωνιστή στην αγορά αυτοκινήτου;

Η αξιοπιστία της Τράπεζας, η ολιστική αντιμετώπιση μέσω ενός διευρυμένου προϊόντικού χαρτοφυλακίου, η άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των συνεργατών και ο προσανατολισμός στο μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα, θεωρώ ότι είναι τα βασικά ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι ουσιαστικά η κληρονομιά μας από την Εμπορική Τράπεζα και τη Sofinco, οι οποίες ανήκουν στον ευρύτερο όμιλο της Credit Agricole. Οι τραπεζικοί αυτοί όμιλοι μας εφοδίασαν με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, καθώς και σημαντική τεχνογνωσία στον τομέα της καταναλωτικής πίστης. Επιπρόσθετα, οι σημαντικές επενδύσεις της ίδιας της Τράπεζας σε ανθρώπινο δυναμικό, πληροφοριακά συστήματα και μοντέλα διαχείρισης κινδύνων συμβάλλουν ουσιαστικά στη βιωσιμότητα και περαιτέρω ανάπτυξή μας.