Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Η Εμπορική Credicom φροντίζει τους πελάτες της ακόμα και στις δύσκολες περιπτώσεις ανεργίας τους
19.05.2010
 
Η Εμπορική Credicom φροντίζει τους πελάτες της ακόμα και στις δύσκολες περιπτώσεις ανεργίας τους
 
 
Η Εμπορική Credicom, με στόχο την κάλυψη των αναγκών των πελατών και των συνεργατών της, δημιουργεί ένα κλίμα ασφάλειας και ενισχύει το αίσθημα εμπιστοσύνης, δίνοντας τη δυνατότητα και στους νέους πελάτες της, σ΄αυτή τη δύσκολη περίοδο, να ασφαλίσουν τα δάνειά τους.
 
Μέσω της θυγατρικής της, Εμπορική Credicom Μεσιτική Ασφαλειών και σε συνεργασία με την Ασφαλιστική Εταιρία Generali, δημιούργησε ένα νέο Ασφαλιστικό Πρόγραμμα το Credicom Προστασία Χ12, το οποίο πλαισιώνει όλα τα καταναλωτικά δάνεια που προωθούνται στα δίκτυα συνεργατών αυτοκινήτου, οικιακού εξοπλισμού κλπ.
 
Το νέο Ασφαλιστικό Πρόγραμμα Credicom Προστασία Χ12 εξασφαλίζειτη συνέχιση της πληρωμής των δόσεων του δανείου που έχει λάβει ο δανειολήπτης, σε περίπτωση προσωρινής διακοπής της εργασίας του λόγω Απόλυσης/ Ακούσιας Ανεργίας (για 6 συνεχόμενες δόσεις ενώ αν κατά τη διάρκεια του δανείου καταστεί άνεργος για δεύτερη φορά (όχι συνεχόμενη) καλύπτεται για επιπλέον 6 δόσεις), ή Νοσοκομειακής Περίθαλψης λόγω Ατυχήματος και Προσωρινής Ανικανότητας λόγω ατυχήματος (για 12 συνεχόμενες δόσεις ενώ αν κατά τη διάρκεια του δανείου του καταστεί ανίκανος ή εισαχθεί σε Νοσοκομείο για δεύτερη φορά (από νέο ατύχημα) δικαιούται επιπλέον 12 μήνες).
 
Επιπλέον, η Εμπορική Credicom Μεσιτική Ασφαλειών δημιούργησε και έθεσε στην παραγωγή και το Ασφαλιστικό Πρόγραμμα Credicom Προστασία 4Χ4 το οποίο εξασφαλίζει την αποπληρωμή του υπολοίπου του καταναλωτικού δανείου τακτής λήξης σε περίπτωση Απώλειας Ζωής ή Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από ατύχημα καθώς επίσης και την συνέχιση της πληρωμής των δόσεων του δανείου για σε περίπτωση προσωρινής διακοπής της εργασίας λόγω Απόλυσης – Ακούσιας Ανεργίας(για 6 συνεχόμενες δόσεις ενώ αν κατά τη διάρκεια του δανείου καταστεί άνεργος για δεύτερη φορά (όχι συνεχόμενη) καλύπτεται για επιπλέον 6 δόσεις), ή Νοσοκομειακής Περίθαλψης λόγω Ατυχήματος και Προσωρινής Ανικανότητας λόγω ατυχήματος (για 12 συνεχόμενες δόσεις ενώ αν κατά τη διάρκεια του δανείου του καταστεί προσωρινά ανίκανος ή εισαχθεί σε Νοσοκομείο για δεύτερη φορά (από νέο ατύχημα) δικαιούται επιπλέον 12 μήνες).
 
Σύντομα τα παραπάνω προϊόντα θα διατίθενται και στα Προσωπικά Δάνεια της Τράπεζας.
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δάνεια και τα ασφαλιστικά προϊόντα, μπορείτε να επικοινωνήσετε από όλη την Ελλάδα στο 801-11-96500 ή από κινητό στο 210 9396500 ή να επισκεφθείτε το sitewww.credicom.gr.
 
Πληροφορίες για Δημοσιογράφους :
Μαρίτα Σφακιανού
Μarketing Manager
Short Channel Division
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 939 6661