Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ
06.02.2018

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ης Ιανουαρίου 2018 αποφάσισε την τροποποίηση της εταιρικής επωνυμίας, η οποία θα είναι στο εξής “PRAXIA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με το διακριτικό τίτλο “PRAXIA BANK”. Η Τράπεζα βρίσκεται σε διαδικασία διαμόρφωσης του νέου λογοτύπου και περαιτέρω αναμόρφωσης της εταιρικής ιστοσελίδας