Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
One Credit
03.04.2007
 
 
Υπό τη σκέπη της επωνυμίας One Credit θα φιλοξενείται πλέον το σύνολο των χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που θα προσφέρει ο Όμιλος Εταιρειών Δάβαρη, με τη συνεργασία και την υποστήριξη της Emporiki Credicom.
 
Σκοπός αυτής της κίνησης είναι η ολόπλευρη κάλυψη των χρηματοοικονομικών αναγκών, τόσο του Δικτύου Συνεργατών, όσο και των πελατών λιανικής του Ομίλου, μέσω ενός τραπεζικού φορέα, με βαθιά γνώση στην αγορά του αυτοκινήτου και διεθνή τεχνογνωσία.
 
Τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες της One Credit διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:
 
  • Χρηματοδότηση της λιανικής πώλησης αυτοκινήτων με ανταγωνιστικά προγράμματα, ειδικές προωθητικές καμπάνιες, προνομιακά προγράμματα χρηματοδότησης στόλων, εποχικές δόσεις κ.λπ.
  • Χρηματοδότηση των συνεργατών του ομίλου και πιο συγκεκριμένα του αποθέματος των αυτοκινήτων (καινούργιων και μεταχειρισμένων), την άντληση κεφαλαίου κίνησης με ευνοϊκότερους όρους, την κάλυψη λοιπών τραπεζικών αναγκών όπως εγγυητικές επιστολές, αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων κ.λπ.
  • Χορήγηση επιπλέον παροχών στους πελάτες λιανικής, μέσω της δημιουργίας co-branded πιστωτικής κάρτας OneCreditVISA με ενσωματωμένο πρόγραμμα ανταμοιβής πιστότητας, καθώς και ποικιλία χρηματοδοτικών προγραμμάτων για τη συντήρηση του οχήματός τους και την αγορά πρόσθετου εξοπλισμού.
Η One Credit αποτελεί το επιστέγασμα μιας μακροχρόνιας και επιτυχημένης σχέσης ανάμεσα στους δύο οργανισμούς και αναμένεται να ισχυροποιήσει περαιτέρω τη θέση τους στην αγορά του αυτοκινήτου, προσδίδοντας σημαντικά οφέλη τόσο στο Δίκτυο Συνεργατών του Ομίλου, όσο και στον τελικό καταναλωτή.