Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
"Τα δάνεια της νέας εποχής"
22.06.2010

Πατήστε εδώ για να δείτε τη συνέντευξη