Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Η Εμπορική Credicom υποστηρίζει την κοινωνική ανακύκλωση με τη δωρεά Η/Υ
19.03.2010
Η Emporiki Credicom, με στόχο την διαφύλαξη του περιβάλλοντος, της εξοικονόμησης πόρων και συνεπώς την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, προσέφερε στο ίδρυμα ΘΕΟΤΟΚΟΣ 20 ηλεκτρονικούς υπολογιστές για τον εξοπλισμό του τμήματος διδασκαλίας δεξιοτήτων ηλεκτρονικών υπολογιστών του ιδρύματος.
 
Ο προαναφερθείς εξοπλισμός ενώ δεν μπορούσε πλέον να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω στην επιχειρησιακή λειτουργία του οργανισμού λόγω των αυξημένων απαιτήσεων των συστημάτων του, αξιοποιήθηκε από το ίδρυμα για την βελτίωση των υποδομών του τμήματος Πληροφορικής, δίνοντας έτσι την δυνατότητα στα παιδιά να χειρίζονται αποτελεσματικά και ορθά την τεχνολογία προς όφελος της προσωπικής τους ανάπτυξης.
 
Το Ίδρυμα «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» είναι δημιούργημα ιδιωτικής πρωτοβουλίας με κοινωφελή χαρακτήρα, σκοπός του οποίου είναι η μέριμνα των παιδιών και νέων -ηλικίας 2,5 έως 30 ετών- με νοητική υστέρηση και άλλες αναπτυξιακές ανεπάρκειες μέσα από πρωτοπόρα προγράμματα που αποβλέπουν στην πρόληψη, αγωγή, διαπαιδαγώγηση, κοινωνική προσαρμογή, επαγγελματική κατάρτιση και επαγγελματική αποκατάσταση.
Σήμερα το «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» περιθάλπει 370 παιδιά και νέους και έχουν ήδη αποκατασταθεί στην ελεύθερη αγορά εργασίας 153 νέοι και νέες.
Πληροφορίες για Δημοσιογράφους :
Κική Κωστολίδου
Communication Manager
Corporate Division
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 939 6656