Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Πώληση τραπεζικών προϊόντων στα σούπερμάρκετ
01.08.2008
Το νέο μοντέλο πώλησης τραπεζικών προϊόντων σε μεγάλους χώρους λιανικού εμπορίου αναλύει η κυρία Ειρήνη Μαραγκουδάκη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εμπορικής Credicom.
 
-Πως μπορεί σήμερα να διαφοροποιηθεί μία τράπεζα στον ανταγωνισμό, δεδομένου ότι τα περιθώρια περαιτέρω μείωσης των επιτοκίων είναι πλέον μικρά;
«Η ένταση του ανταγωνισμού στην παροχή τραπεζικών υπηρεσιών έχει οδηγήσεις στην πλήρη αλλαγή του τρόπου με τον οποίο τα πιστωτικά ιδρύματα προσεγγίζουν και αντιμετωπίζουν την αγορά. Οι τράπεζες, νιώθουν όλο και εντονότερη την πίεση του ανταγωνισμού και οι θέσεις επαναπροσδιορίζονται. Πλέον στο επίκεντρο έχει περάσει ο πελάτης και η ικανοποίηση των νέων εξειδικευμένων αναγκών του, οι οποίες προκύπτουν από τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Στο πλαίσιο αυτό τα πιστωτικά ιδρύματα δημιουργούν εξειδικευμένα προϊόντα ανάλογα με το κοινό προς το οποίο τα απευθύνουν, ανανεώνουν συνεχώς τα χαρακτηριστικά τους για να ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες τους και χρησιμοποιούν πολύ περισσότερα κανάλια για τη διάθεσή τους, προκειμένου να τα κάνουν πιο προσιτά και να καλύψουν μεγαλύτερη γκάμα υποψηφίων πελατών.»
 
-Σε αυτό το πλαίσιο τι ρόλο μπορούν να παίξουν τα κανάλια διανομής όπως οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις;
« Η δυνατότητα ανάπτυξης του ήδη υπάρχοντος πελατολογίου και αξιοποίησης της μεγάλης επισκεψιμότητας των οργανωμένων χώρων λιανεμπορίου είναι ιδιαίτερα ελκυστική για όλες τις εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων που θέλουν να προσεγγίσουν τον καταναλωτή σε προσιτά σημεία πώλησης, σε μεγαλύτερο εύρος ωραρίου σε σχέση με αυτό των τραπεζικών καταστημάτων, να επικοινωνήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα και να επιτύχουν άμεσα πωλήσεις, προωθώντας την έννοια του one-stop shop. Με την ανάπτυξη μεγάλων δικτύων λιανικού εμπορίου στην Ελλάδα η διάθεση τραπεζικών και ασφαλιστικών προϊόντων μέσω των δικτύων αυτών ήταν πλέον αναμενόμενη.»
 
-Τι αλλαγές έχουν συμβεί στην Ελλάδα;
«Ήδη οι μεγάλοι όμιλοι στον χώρο του λιανεμπορίου έχουν διευρύνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουν στους πελάτες τους με στόχο την ανάπτυξη προγραμμάτων πιστότητας και την αύξηση των πωλήσεων. Η «τυπική» λογική της πώλησης τραπεζικών προϊόντων αντικαθίσταται, στο μοντέλο αυτό, από τη λογική της υπηρεσίας διευκόλυνσης των αγορών του καταναλωτή στον χώρο που επισκέπτεται πιο συχνά. Το πρωτοποριακό αυτό μοντέλο της παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσα σε αλυσίδες λιανικού εμπορίου εφαρμόζεται πλέον και στην Ελλάδα μέσω της Carrefour Credit, με εταίρους κατά 60% τον όμιλο εταιρειών Carrefour και Μαρινόπουλο και κατά 40% την Emporiki Credicom, θυγατρική του ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας.»
 
-Ποιες είναι οι δραστηριότητες της εταιρείας;
«Η Carrefour Credit προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες της μέσα από το δίκτυο καταστημάτων Carrefour Μαρινόπουλο και ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων καταναλωτικής πίστης σε ανταγωνιστική τιμή και με ειδικά προνόμια για τους πιστούς πελάτες.
Στόχος μας είναι η δημιουργία ευέλικτων και απλών τραπεζικών προϊόντων ώστε να είναι αντιληπτά από τον πελάτη.»