Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Η Emporiki Credicom μετονομάζεται σε Credicom Consumer Finance
14.01.2011

Credicom Consumer Finance
: H εξειδικευμένη Τράπεζα στην Καταναλωτική Πίστη, μέλος του Ηγετικού Ομίλου Crédit Agricole Consumer Finance


13 Ιανουαρίου, 2011. H Emporiki Credicom αλλάζει όνομα και μετονομάζεται σε Credicom Consumer Finance. Με την αλλαγή αυτή ολοκληρώνεται η ένταξή της στον όμιλο Crédit Agricole Consumer Finance και ενισχύονται οι δεσμοί της με όλα τα μέλη του ευρύτερου Ομίλου της Grédit Agricole. 
 
Η Εμπορική Credicom ιδρύθηκε το 2003 στο πλαίσιο στρατηγικής συμμαχίας της Εμπορικής Τράπεζας και της Sofinco, μέλος του Ομίλου Grédit Agricole, με στόχο την ανάπτυξη ενός πρωτοπόρου Τραπεζικού μοντέλου, εξειδικευμένου στην καταναλωτική πίστη, στην Ελλάδα. 
 
Με στόχο τη μεγιστοποίηση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας των μελών του Ομίλου Crédit Agricole, η Sofinco εταιρία παραγωγής και διαχείρισης προϊόντων καταναλωτικής πίστης της Crédit Agricole, απέκτησε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορική Credicom, στις αρχές του 2010.
 
Τον Απρίλιο του 2010 με την συγχώνευση των δύο εξειδικευμένων θυγατρικών του Ομίλου, Sofinco & Finaref, δημιουργήθηκε η Crédit Agricole Consumer Finance. Με 75.8 δισεκατομμύρια Ευρώ χαρτοφυλάκιο, παρουσία σε 22 χώρες, μερίδιο 19,2% στην Γαλλική αγορά και πρώτη θέση σε πολλές άλλες αγορές, η Crédit Agricole Consumer Finance, είναι ηγετικός όμιλος στην καταναλωτική πίστη σε Γαλλία και Ευρώπη.
 
Η Εμπορική Credicom ως αμιγώς θυγατρική πλέον της Crédit Agricole Consumer Finance, μετονομάζεται σε Credicom Consumer Finance.

Η αλλαγή του ονόματος και η υιοθέτηση της νέας εταιρικής ταυτότητας αντικατοπτρίζει την δέσμευση του Ομίλου να υποστηρίξει την επιχειρηματική ανάπτυξη των μελών της, αλλά και τη δέσμευση των μελών να ενστερνιστούν τις αξίες του Ομίλου για υπεύθυνη ανάπτυξη και στήριξη της πραγματικής οικονομίας.

Μια νέα εποχή
ξεκινά, κάτω από μία κοινή εταιρική εικόνα, κοινό όραμα και κοινούς στρατηγικούς αναπτυξιακούς στόχους.
 
Στη νέα εταιρική ταυτότητα το όνομα της Credicom Consumer Finance συνδυάζεται με το έμβλημα και τα χρώματα του Ομίλου Crédit Agricole, ενισχύοντας την εικόνα της, καθώς ανήκει πλέον σε έναν από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς ομίλους. Έτσι, ισχυροποιείται η θέση της εταιρείας στην αγορά, χάρη στην οικονομική ευρωστία του Ομίλου Crédit Agricole, που δραστηριοποιείται σε 70 χώρες, απασχολεί 160.000 υπαλλήλους και εξυπηρετεί 59 εκατομμύρια πελάτες.
 
Οι εξελίξεις αυτές προσφέρουν στη Credicom Consumer Finance: 
  • Ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης
  • Αναβάθμιση και βελτιστοποίηση διαδικασιών, με στόχο την αποτελεσματική λειτουργική διαχείριση και τον περιορισμό του ρίσκου
  • Διεύρυνση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου με υπηρεσίες και προϊόντα νέας γενιάς στην καταναλωτική πίστη
  • Ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική
  • Διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία από έναν από τους ηγετικούς ομίλους στην καταναλωτική πίστη στην Ευρώπη, Crédit Agricole Consumer Finance
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Credicom Consumer Finance κ. Alain Bulbulyan δήλωσε σχετικά: «Η ανάπτυξη και η διεύρυνση των δραστηριοτήτων της Credicom Consumer Finance στην Ελλάδα αποδεικνύει την έμπρακτη υποστήριξη του Ομίλου στην ελληνική αγορά, παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία. Προχωράμε σε μία σημαντική αλλαγή για να ισχυροποιήσουμε τη θέση μας, να διευρύνουμε το προϊοντικό μας χαρτοφυλάκιο και να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς το καταναλωτικό κοινόκαι τους συνεργάτες μας, επωφελούμενοι από την τεχνογνωσία και εξειδίκευση του Ομίλου, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των δεσμών μας με τον Όμιλο αλλά και τη διεύρυνση των συνεργιών μεταξύ των μελών».

Η Credicom Consumer Finance παρέχει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών καταναλωτικής πίστης που περιλαμβάνει:
  • Χρηματοδότηση στο σημείο Πώλησης (POS Finance- οχήματα, οικιακός εξοπλισμός, ανακαίνιση σπιτιού, σκάφη αναψυχής, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας)
  • Παροχή πιστωτικών υπηρεσιών σε συνεργασία με κορυφαία εμπορικά σήματα και μεγάλες αλυσίδες καταναλωτικών προϊόντων
  • Προσωπικά Δάνεια και Πιστωτικές Κάρτες